150 prova dhe 10 dëshmitarë kundër Gucatit e Haradinajt – Avokatët kërkojnë hetime deri në dy muaj

Dy krerët e Organizatës së Veteranëve të Luftës, Hysni Gucati e Nasim Haradinaj po mbahen në paraburgim në Hagë që nga 25 shtatori i vitit të shkuar kur edhe u arrestuan nga hetuesit e Speciales. Që nga ajo periudhë mbrojtja e tyre ka bërë kërkesë për lirim të përkohshëm, e cila është refuzuar nga gjykatësi i procedurës paraprake.

Gjykimi në Hagë kundër Nasim Haradinajt e Hysni Gucatit pritet të nis në verën e hershme të këtij viti. Në vendimin kornizë për zbulimin e provave dhe çështjeve të lidhura me to, mbrojtja e dy të lartëpërmendurve ka përcaktuar edhe afatet e veta për kryerjen e hetimeve, shkruan lajmi.net.

Kësisoj, në bazë të kornizës të cilën e ka parë lajmi.net, është bërë e ditur se avokatët e Nasim Haradinajt janë deklaruar se do të kryejnë hetime për një deri në dy muaj. Ndërkaq, mbrojtja e Gucatit ka thënë se do të ndërmarrë veprime të gjera hetimore.

 

Bazuar në faktet e lartëpërmendura, gjykatësi Nicollas Guillou merr këto vendime:

Urdhëron Palët dhe Regjistruesin të zbatojnë parimet që rregullojnë zbulimin e provave siç përcaktohet në paragrafët 29-37 të këtij vendimi;

Urdhëron Prokurorinë të zbulojë të plotë materialin në të cilin ndodhet Rregulla 102 (1) (b) e Rregullave, deri të Premten, 19 Shkurt 2021, dhe të paraqesë cilindo kërkesë për masa mbrojtëse në lidhje me materialin e tillë jo më vonë se: E hënë, 1 shkurt 2021;

Urdhëron Prokurorinë t’i sigurojë Mbrojtjes një njoftim të hollësishëm të provave që bien nën rregullin 102 (3) të rregullave deri të premten, 19 shkurt 2021;

Urdhëron Mbrojtjen t’i tregojë Prokurorisë, deri të Premten, 5 Mars 2021, ose më parë, cilat artikuj, ndër ato të renditura në njoftimin e hollësishëm referuar nën rregullin 102 (3) të rregullave, ata kërkojnë të kenë qasje nga mënyra e zbulimit ose inspektimit;

Urdhëron Prokurorinë, mbi bazën e çdo treguesi (a) të Mbrojtjes nën pikën (e) më lart, për t’ia zbuluar ose siguruar mbrojtjes hyrjen në materialin e zgjedhur që nuk kërkon redaktime jo më vonë se e Premtja, 12 Mars 2021, ose brenda një jave nga shënimi i Mbrojtjes, cilado që është më herët;

Urdhëron Prokurorinë, mbi bazën e çdo treguesi (a) të Mbrojtjes siç referohet nën pikën (e) më sipër, të paraqesë çdo kërkesë për masa mbrojtëse të materialit të zgjedhur jo më vonë se e Premtja, 19 Mars 2021, ose brenda dy javësh të treguesit të Mbrojtjes, cilado qoftë më herët;

Urdhëron Prokurorinë të njoftojë gjyqtarin e procedurës paraprake, brenda pesë ditëve nga dita e Indikacionit (et) të mbrojtjes siç referohet në pikën (e) më lart, nëse duhet kontestohet materialitetin e provave;

Urdhëron Prokurorinë të zbulojë çdo seri (t) të mbetur të materialit të Rregullës 103 aktualisht në posedim të tij deri të Premten, 29 Janar 2021, dhe çdo tufë në të ardhmen, menjëherë dhe mbi baza të përcaktuara;

Urdhëron Prokurorinë, që nëse ndonjë material që bie në Rregulloren 103 të Rregullave të kërkojnë redaktime, për të bërë një kërkesë për masa mbrojtëse sa më shpejt dhe me mundësi që të zbulohet menjëherë materiali i tillë me redaktime, nëse jepet;

Urdhëron: që menjëherë të sjellë në vëmendjen e gjyqtarit të procedurës paraprake çdo çështje në lidhje me materialin e prekur nga rregulli 107 i rregullave;

Urdhëron prokurorinë të paraqesë kërkesat deri të hënën, 1 shkurt 2021, në lidhje me materialin e kapur nga selia e UÇK-së ËVA siç përcaktohet në paragrafin 57 më lart, dhe Mbrojtja do të përgjigjet brenda afatit kohor siç përcaktohet në rregullin 76 të rregullave;

Urdhëron prokurorinë të paraqesë një propozim të përbashkët, pas konsultimit me të gjithë Mbrojtjen dhe ekipet, për sa i përket formatit dhe kohës së tabelave të zbulimit sipas Rregullës 109 (c) të tyre si dhe Rregullat për qëllimet e kësaj çështje deri të hënën, 1 shkurt 2021;

Urdhëron palët të ndjekin kushtet e regjimit të redaktimit siç përcaktohet në paragrafët 68-84 të këtij vendimi; dhe

Urdhëron ËPSO të paraqesë, brenda pesë ditëve nga kërkesa e secilës palë, një vlerësim individual të rrezikut për secilin dëshmitar në lidhje me të cilin kërkohet mos zbulimi i identitetit, siç përcaktohet në paragrafin 83 të këtij vendimi.

azuar në këtë, mbrojtja e dy krerëve të OVL-së, është e një mendimi  se zbulimi i materialit 30 ditë para gjykimit është i papërshtatshëm shkaku i periudhës së shkurtër kohore.

Në këtë kontekst, Zyra e Prokurorit të Specializuar pritet që të shfaqë gjithësej deklarata të 10 dëshmitarëve, dhe 150 prova që përfshijnë: video, raporte, audio, fotografi dhe burime publike të provave. Në këtë çështje,  mbrojtja ka kërkuar që zbulimi i materialit të bëhet edhe më herët se 30 ditë para nisjes së gjykimit.

E bazuar në ecurinë e çështjes, mbrojtja e Gucatit dhe Haradinaj ka kërkuar zbulimin e dokumentacionit të sekuestruar në OVL-UÇK më 8, 17 dhe 22 shtator si dhe një gjurmë auditimi dhe vërtetimi se dokumentacioni i sekuestruar është origjinal dhe përmbanë në të vërtetë informacion konfidencial.

Kategoritë
LajmeVendi