ATK-ja gjobitet për përpunim të kundërligjshëm të të dhënave personale

Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP) ka gjobit Administratën Tatimore të Kosovës (ATK) për përpunim të kundërligjshëm të të dhënave personale.

Ndërkaq, sipas AIP-së, ATK-ja, si një ndër kontrolluesit më të mëdhenj të të dhënave personale në Kosovë, brenda afatit të përcaktuar ka zbatuar vendimin e saj.

“Agjencia për Informim dhe Privatësi me vendimin Nr. 04/22, të datë 24.01.2022, ka shqiptuar gjobë kundërvajtëse ndaj Administratën Tatimor të Kosovës për përpunim të kundërligjshëm të të dhënave personale. Administrata Tatimore e Kosovës ka ndërmarrë masa të menjëhershme në zbatim të vendimit të AIP-së, duke dëshmuar në këtë rast gatishmërinë e tyre për respektim të Ligjit Nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, thuhet në njoftimin për media të AIP-së.

AIP shpjegon se Ligji Nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka paraparë, që çdo kontrollues, përpunues i të dhënave personale, përpunimin e të dhënave ta bëjë në mënyrë të ligjshme, “në të kundërtën Agjencia për Informim dhe Privatësi, në bazë të kompetencave ligjore, është e detyruar të ndërmarrë veprimet dhe masat e duhura deri tek shqiptimi i gjobave për mosrespektim të dispozitave të parapara në ligj”

Kategoritë
LajmeVendi