Eshtë krijuar një marrëveshje sipas së cilës autostrada Sarajevë-Beograd mund të financohet nga bankat në Turqia

Këshilli i Ministrave të BiH, me propozimin e Ministrisë së Komunikacioneve dhe Transportit të BiH, përcaktoi propozimin e marrëveshjes me Qeverinë e Republikës së Turqisë për bashkëpunimin në infrastrukturë dhe projekte ndërtimi,transmeton Gazeta e Re.

Qëllimi i marrëveshjes është që të konkretizojë aktivitetet e mëtejshme në bashkëpunimin e të dy vendeve për zbatimin e projekteve të infrastrukturës në BiH, veçanërisht ndërtimin e autostradës  Sarajevë – Beograd – Sarajevë.

Bashkëpunimi përfshin sigurimin e kushteve të favorshme për financimin dhe zbatimin e projektit, ekzekutimin e punëve dhe sigurimin e asistencës teknike për ekspertët e specializuar në trajnimin e stafit.

Fokusi i veçantë është vendosur në gjetjen e mundësive të financimit, përmes bankave turke ose institucioneve ndërkombëtare të kreditit, për projektin prioritar të ndërtimit dhe rindërtimit të autostradës Sarajevë-Çepçe-Tuzla-Bijeljina-Kuzmin dhe autostradës Sarajevë-Pale-Rogatica-Višegrad-Vardište seksioni, me një lidhje me Gorazde në seksionin Pale – Prača – Hrenovica. Ministria e Komunikimeve dhe Transportit e BiH do të paraqesë Propozimin e Marrëveshjes në Presidencën e BiH për procedurë të mëtejshme, me një propozim për të caktuar Ministrin e Komunikacioneve dhe Transportit të BiH si nënshkrues të Marrëveshjes./Gazeta e Re

Kategoritë
LajmeRajoni