Francë: ‘A nuk ekzistojnë më rregullat e gramatikës?’

Deputetët argumentojnë se emrat gjithëpërfshirës gjinorë e bëjnë më të vështirë mësimin e gjuhës frënge dhe madje mund të rrezikojnë të gjithë gjuhën transmeton Gazeta e Re.

Legjislacioni i ri u propozua nga deputeti François Jolivet dhe aleatët e ngushtë të Presidentit Emmanuel Macron.

Deputetët pretendojnë se fjalët neutrale gjinore ‘krijojnë një hendek midis gjuhës së folur dhe gjuhës së shkruar’.

‘Lufta për barazi midis grave dhe burrave është e drejtë. Rruga që merr ndonjëherë është ngatërruese.

“Prandaj është e gjithë trashëgimia gjuhësore franceze që rrezikon të zhduket”, thanë ata në një deklaratë të cituar nga Telegrafi.

Gjithashtu janë ngritur shqetësime lidhur me mundësinë e ndryshimeve gramatikore për njerëzit që janë të verbër ose kanë vështirësi në të mësuar.

Ligji i propozuar do të debatohet në asamblenë kombëtare në javët e ardhshme.

Ithtarët e ‘kritikës përfshirëse’ argumentojnë se ajo parandalon fshirjen e femrave nga gjuha frënge.

Aktualisht, një rregull i gramatikës frënge i mësuar në shkolla dikton që shumësi mashkullor i emrave ‘gjithmonë fiton’.

Shumësi mashkullor i miqve, ‘amis’, përdoret për t’iu referuar grave dhe burrave, edhe nëse shumica e grupit janë femra.

Shumësi femëror, ‘amies’, do të përdorej vetëm nëse të gjithë në grup do të ishin femra./ Gazetaere

 

Kategoritë
BotaLajme