Haskuka përmbyll mandatin duke ndihmuar financiarisht 1515 prindër të fëmijëve të lindur nga data 01.01.2021

Shpallet lista preliminare e përfituesve nga thirrja për mbështetje financiare për prindërit e fëmijëve të lindur nga data 01.01.2021.

Listën preliminare të përfituesve mund të gjeni në:https://kk.rks-gov.net/…/shpallja-e-perfituesve-Femijet…

Palët e pakënaqura mund të parashtrojnë ankesë në afat prej 5 ditësh nga data e publikimi të listës, në sportelin nr. 1 në objektin e Administratës Komunale.

Kategoritë
LajmeVendi