Dëmi i reputacionit që kompania do të pësojë nuk mund të matet as në këtë moment.