Pandemia në Hije: 79% e grave shqiptare përjetuan dhunë nga bashkëshorti

Në Shqipëri, gjatë pandemisë, incidenca e abuzimit fizik ose verbal nga bashkëshorti ose partneri është rritur me 79 për qind të grave ose vajzave.

Publikimi më i fundit i Kombeve të Bashkuara, “Matja e Pandemisë në Hije: Dhuna kundër grave gjatë COVID-19” nxori në pah se dhuna ndaj grave dhe vajzave është intensifikuar që nga shpërthimi i COVID-19.

“UN Women” bashkëpunoi me zyrat kombëtare të statistikave, subjektet qeveritare dhe partnerët ndërkombëtarë për të përpunuar Sondazhet e Vlerësimit të Shpejtë Gjinor (RGAs).

Këto sondazhe u përqendruan mbi ndikimet socio-ekonomike të COVID-19 në 58 shtete.

ëto RGA u fokusuan kryesisht në ndikimet gjinore mbi punësimin, të ardhurat, kujdesin e papaguar dhe atë të brendshëm, qasjen në mallra, shërbime dhe ndihmën sociale.

RGA-të u zbatuan në Shqipëri, Bangladesh, Kamerun, Kolumbi, Bregun e Fildishtë, Jordani, Kenia, Kirgistan, Marok, Nigeri, Paraguai, Tajlandë dhe Ukrainë.

Shifrat e Shqipërisë

29 për qind e grave ose vajzave shqiptare raportuan se ato ose një grua që njohin, kanë përjetuar një formë të dhunës gjatë periudhës prill-shtator të vitit 2021.

Sakaq, 53 për qind e grave apo vajzave shqiptare raportuan se kanë përjetuar ndonjëherë një formë të dhunës ose kanë njohur një rast të afërt.

Më tej, raporti zbulon se 16 për qind e grave apo vajzave shqiptare ndihen më pak të sigurta në shtëpi pas COVID-19.

Shqipëria kryeson renditjen e grave që kanë raportuar për shfaqjen ose kërcënimin e dhunës fizike në shtëpi me 34 për qind.

Nga këto, 29 për qind janë lënduar nga të rriturit e tjerë në familje dhe 38 për qind janë raportimet e lëndimeve të grave të tjera në familje.

COVID-19 e ka përkeqësuar më shumë konfliktin mes të rriturve në familjet shqiptare për 23 për qind të tyre.

Në Shqipëri, 22 për qind e grave raportuan se COVID-19 i bëri të ndiheshin më pak të sigurta gjatë lëvizjeve në orët e mbrëmjes.

29 për qind e grave shqiptare mendojnë se dhuna me bazë gjinore në komunitet është rritur gjatë vitit pandemik.

Ndërkaq, 57 për qind e grave apo vajzave shqiptare mendojnë se ngacmimi seksual është rritur gjatë pandemisë.

Terma të përgjithshëm

Studimi i KB-ve zbulon se 45 për qind e grave raportuan se ato ose një grua që njihnin, kishte përjetuar dhunë nga fillimi i COVID-19.

Prej tyre, 65 për qind dëshmuan se e kishin përjetuar dhunën gjatë gjithë jetës së tyre.

Një fakt tronditës është se katër në dhjetë gra ndihen të pasigurta në hapësira publike.

¼-ta e grave të pyetura treguan se konfliktet janë bërë më të shpeshta dhe se ndihen të pasigurta në shtëpitë e tyre.

Gjatë përditshmërisë, një në pesë gra ndihen të pasigurta, teksa shëtisin gjatë ditës.

Sa u takon orëve të mbrëmjes, një në dy gra ndihen të pasigurta për të lëvizur.

Shtatë në dhjetë gra pohojnë se abuzimi fizik ose verbal nga partneri i tyre është bërë më i zakonshëm.

Ngacmimet seksuale në publik janë përkeqësuar për gjashtë në dhjetë gra.

Grupet e cenueshme

Nga komunitetet tre në dhjetë gra raportojnë se dhuna ndaj tyre është rritur.

Raporti zbulon, ndër të tjera, se 56 për qind e të anketuarve ndihen më pak të sigurta në shtëpitë e tyre që nga fillimi i pandemisë.

Zbërthimi i mëtejshëm i të dhënave tregon se disa grupe janë veçanërisht të cenueshme.

Kategoritë
LajmeRajoni