Për herë të parë në Kosovë fillon studimi për hulumtimin e shkallës së infeksionit nga COVID-19

Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se për herë të parë Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë kanë filluar zbatimin e studimit për hulumtimin e shkallës së infeksionit COVID-19 në Kosovë, raporton Gazeta Express.

Sipas kësaj ministrie, ky studim ka për qëllim matjen e seroprevalenca e antitrupave të COVID-19 në popullatën e përgjithshme sipas gjinisë dhe grupmoshës dhe vlerësimin e raportit të infeksioneve asimptomatike, para-simptomatike ose subklinike në popullatë.

Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, hulumtimi do të bëhet në nivel vendi.

Për herë të parë në Kosovë, IKSHP në bashkëpunim me OBSH ka filluar zbatimin e studimit “Hulumtimi seroepidemiologjik bazuar në popullatë i shtresuar sipas moshës për infeksionin SARS CoV-2 (Covid – 19).

Ky hulumtim bëhet me qëllim të hulumtimit të shkallës së infeksionit me SARS CoV-2 që përcaktohet nga seropozitiviteti i popullatës së përgjithshme në Kosovë.

Hulumtimi bëhet sipas protokollit të standardizuar të zhvilluar nga OBSH, i cili mundëson që të dhënat e ekspozimit epidemiologjik dhe mostrat biologjike të mblidhën sistematikisht dhe të vlerësohët shkalla e ashpërsisë dhe sulmit. Hulumtimi po ashtu shërben për orientim mbi situatën e shëndetit publik dhe politikat e vendimarrjes.

Ky studim sero-epidemiologjik ka për qëllim këto objektiva:

1. Të matet seroprevalenca e antitrupave të COVID-19 në popullatën e përgjithshme sipas gjinisë dhe grupmoshës, në mënyrë që të përcaktohet imuniteti kumulativ i popullatës.

2. Të vlerësohet raporti i infeksioneve asimptomatike, para-simptomatike ose subklinike në popullatë dhe në raport me moshën dhe gjininë.

3. Të matët pozitiviteti aktual te popullata e zgjedhur rastësisht.

Hulumtimi do te bëhet në nivel vendi i shtresuar sipas grupmoshës dhe gjinisë.

Posa të përfundojë marrja e mostrave në terren do të kemi rezultatet preliminare dhe tutje ato përfundimtare që do na pasqyrojnë gjendjen e përhapjës së COVID- 19 në popullatën e Kosovës.

Kategoritë
LajmeVendi