Policia e Kosovës për herë të parë fillon projektin “Kontrollimi sistematik mjekësor për të punësuarit”

Ka filluar implementimi i projektit “Kontrollimi sistematik mjekësor për të punësuarit në Policinë e Kosovës“, përmes së cilit projekt stafi menaxherial i Policisë së Kosovës është kujdesur për ruajtjen e shëndetit të personelit policor të PK-së, që të punësuarit të jenë me gjendje të mirë shëndetësore në aspektin psiko-fizik dhe të ketë efekt në përmbushjen dhe realizimin e detyrave zyrtare.

Përmes këtij projekti, Policia e Kosovës kujdeset për një mirëqenie më të mirë shëndetësore për të punësuarit e saj të uniformuar dhe civil, ku përmes kontrollimit sistematik shëndetsor të personelit policor, do të arrihet zbulimi i hershëm i sëmundjeve të ndryshme që cenojnë shëndetin e personelit policor të PK-së.

Realizimit të këtij projekti të planifikuar nga policia i ka paraprirë një marrëveshje bashkëpunimi e realizuar në mes të Policisë së Kosovës dhe SHSKUK-së, për ekzaminim mjekësor dhe psikologjik të personelit policor, kryerja e analizave dhe kontrolleve mjekësore, sipas kritereve mjekësore të përcaktuara nga Drejtoria e Shërbimeve Shëndetësore e PK-së,  të cilat do të realizohen në Shërbimin Spitalor Klinik Universitar të Kosovës.

Diagnostikimi i hershëm do të ndikoj në marrjen me kohë të trajtimit të duhur duke penguar shfaqjen e komplikimeve shëndetësore si pasojë e diagnostikimit dhe mjekimit të vonuar, andaj dhënia e rekomandimeve mjekësore për veprime të mëtutjeshme për secilin personel policor në PK-ë, do të ketë ndikim të mirë në mirëqenien shëndetësore, ngritjen e përformancës dhe efikasitetit të kryerjes së detyrave zyrtare.

Kategoritë
LajmeVendi