Sonte është Nata e Kadrit

Kur’ani i madhërishëm që na ndriçon zemrat, na mbush me paqe shpirtin dhe na njeh me ekzistencën tonë ka zbritur pikërisht në këtë natë, ku në të katër anët e botës do të bëhen lutje për paqen dhe vëllazërinë e botës islame.

Në suren “El-Kadr”, që formohet nga 5 ajete, theksohet se kjo natë është “më e mirë se njëmijë muaj”. “Me lejen e Zotit të tyre zbresin engjëjt dhe shpirti (Xhibrili a.s.) për çdo çështje. Paqe! … Ajo (paqja) vazhdon deri sa të zbardhë agimi”, thotë Allahu Fuqiplotë në dy ajetet e fundit të Suresë “El-Kadr”.

Kategoritë
BotaLajme

Të ngjajshmet