Banka e Shqipërisë: Rritja ekonomike përtej çdo parashikimi

Banka e Shqipërisë ka publikuar sot raportin e Vrojtimit të Biznesit dhe Konsumatorit sipas të cilit, “Treguesi i ndjesisë ekonomike (TNE) regjistroi rritje me 0.9 pikë në muajin dhjetor 2021”m sipas të cilit del se biznesi dhe konsumatorët në Shqipëri kanë rritur besimin në përmirësimin dhe progresin e ekonomisë në vijimësi.

Ndonëse treguesi është rritur për të dytin muaj radhazi, ritmet e rritjes kanë qenë më të ngadalta sesa ato të përjetuara gjatë tremujorit të tretë, raporton atsh.

Sipas vrojtimit, rritja e TNE-së në muajin dhjetor u përcaktua nga përmirësimi i besimit konsumator dhe i besimit në sektorët e industrisë, të shërbimeve dhe të tregtisë.

Nga ana tjetër, besimi në sektorin e ndërtimit ka pësuar një rënie të dukshme, duke e ngadalësuar prirjen rritëse të TNE-së në këtë muaj.

Banka e Shqipërisë (BSh) dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë, janë shprehur optimiste për pritshmërinë e rritjes ekonomike në vend.

Sipas BSh-së, sistemi bankar dhe ai financiar janë në gjendje të shëndetshme, ndërsa ekonomia është treguar rezistente ndaj pandemisë. Teksa MFE thekson se, “rritja ekonomike e pritshme për 2021 është përtej çdo parashikimi vendas apo të huaj, rreth 7.8 % në fund të vitit, një rritje ekonomike me bazë të gjerë, e cila përfshin të gjithë sektorët e ekonomisë”.

Kategoritë
Ekonomi