Futbollistët sa ditë pushim vjetor kanë me kontratë

Shumë sportistë të mëdhenj tashmë po shijojnë një pushim të merituar në fund të sezoneve rraskapitëse, por kjo nuk ndodh me shumë futbollistë që kanë detyrime përfaqësuese në Ligën e Kombeve. Ata do të presin edhe disa ditë për të pushuar.

Futbollistët profesionistë kanë marrëveshjen e tyre kolektive që parashikon ditët e pushimeve dhe kohëzgjatjen e tyre, por duke pasur parasysh se Botërori në Katar dhe fillimi i hershëm i sezonit të ri janë në program këtë vit, pyetja është se sa kohë do të kenë.

Futbollistët kanë kontratën e tyre kolektive nga viti 2015, e cila në lidhje me kohën e pushimit vjetor përcakton:

1.Futbollistët kanë të drejtë për pushim vjetor me pagesë prej 30 ditësh kalendarike, pra një pjesë proporcionale që u përshtatet kur janë në klub për më pak se një vit dhe nga të cilat të paktën 21 do të përdoren në mënyrë të vazhdueshme, dhe pjesa tjetër kur palët bien dakord. Në rast mosmarrëveshjeje, 30 ditë pushim do të përdoren vazhdimisht.

2. Periudha e pushimit vjetor në asnjë rast nuk mund të zëvendësohet me kompensim ekonomik.

3. Në kuptim të përcaktimeve të pikës së parë, viti i llogaritjes së pushimit vjetor llogaritet nga data e fillimit të punësimit.

Kategoritë
Sport