Ndryshe nga shkurorëzimet, gjatë pesë muajve të parë të këtij viti janë regjistruar 7811 raste të kurorëzimit të dashurisë në martesë në Kosovë.