Ministria e Mbrojtjes e Bosnjës dhe Hercegovinës shpalli konkurs për pranim në Akademinë Ushtarake të Republikës së Serbisë

Ministria e Mbrojtjes e Bosnjës dhe Hercegovinës shpalli konkurs për pranim në Akademinë Ushtarake të Republikës së Serbisë në Beograd.

Të rinjtë dhe të rejat nga shoqëria civile që kanë përfunduar me sukses shkollën e mesme ose që janë duke ndjekur aktualisht IV mund të aplikojnë në konkurs. klasa e shkollës së mesme, me notën e përgjithshme më të ulët “shumë mirë”, të cilët kanë një mesatare totale të notave në matematikë të paktën “shumë mirë” në dy vitet e fundit në të cilat kanë marrë lëndën e matematikës.

Gjithashtu është kusht që më 30 shtator 2023 të mos jetë më i ri se 18 dhe mbi 22 vjeç.

Në këtë akademi do të pranohen në arsimin katërvjeçar shtatë kadetë, meshkuj dhe femra, për disa gjini. Kërkohen gjithashtu njohuri të mira të gjuhës angleze dhe aftësi të mira fizike.

Kategoritë
LajmeRajoni