Nesër mblidhet kryesia e Kuvendit, diskutohet për debatin parlamentar në lidhje me mos liberalizim të vizave

Kryesia e Kuvendit nesër do të mbajë mbledhjen e radhës, në të do diskutohet për mbajtjen e debatit parlamentar në lidhje me mos liberalizimin e vizave nga Bashkimi Evropian për Kosovën.

Mbledhja do të fillojë nga ora 09:00, dhe në të do të diskutohen 12 pika.

Rendi i plotë i ditës:

I. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mëparshme të Kryesisë së Kuvendit,

II. Përgatitjet për Seancën plenare të re të radhës:

1. Deklarimet jashtë rendit të ditës,

2. Pyetjet parlamentare,

3. Miratimi i procesverbaleve nga Seancat plenare të mëparshme,

4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-154 për ratifikimin e “Marrëveshjes së Bashkëfinancimit për studimin e fizibilitetit dhe Projekt – Idesë për lidhjen hekurudhore Durrës-Prishtinë”,

5. Shqyrtim i dytë i Projektligjit nr. 08/L-065 për Produktet Biocide,

6. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 08/L-120 për Ushqimin,

7. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Agjencisë për Informim dhe Privatësi për vitin 2021,

8. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Ndërmarrjes Publike Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut – KOSTT Sh.a. për vitin 2021,

9. Shqyrtimi i Vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës nr. 12/84, datë 22 qershor 2022 për hartimin e Planit Hapësinor të Kosovës,

10. Shqyrtimi i Vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës nr. 13/84, datë 22 qershor 2022 për hartimin e Planit Hapësinor për Parkun Kombëtar “Sharri”,

11. Ratifikimi i anëtarit të Këshillit Shtetëror të Cilësisë të Agjencisë Kosovare të Akreditimit,

12. Debat parlamentar në lidhje me mos liberalizimi i vizave nga BE-ja për Kosovën.

III. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave

Kategoritë
LajmeVendi