Shpallje e Pavlevshme – Barış Halçe

Një qytetar nga Prizreni ka kontaktuar mediumin e Gazetaere pasi kërkon shpalljen e pavlevshme të dokumenteve

Barış Halçe shpall të pavlefshme diplomën, certifikatën dhe dëftesat e shkollës së mesme të lartë Gjimnazi – ”Gjon Buzuku” në Prizren

Data e publikimit:
29.08.2022

 

Kategoritë
Të ndryshme