Shpallje e Pavlevshme – Muhamed Krasniqi

Një qytetar nga Prizreni ka kontaktuar mediumin e Gazetaere pasi kërkon shpalljen e pavlevshme të dokumenteve

Muhamed Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën, certifikatën, testin e maturës dhe dëftesat e shkollës së mesme të lartë Gjimnazi – ”Gjon Buzuku” në Prizren

Data e publikimit:
10.10.2022

Kategoritë
Të ndryshme