Sivjet asnjë rast i braktisjes së fëmijëve, SOS fshati po punon në parandalim

Në SOS Fshatrat e Fëmijëve gjatë këtij viti nuk ka pasur raste të reja të pranimit të fëmijëve, ndërkohë që dy fëmijë tjerë janë marrë në adaptim. Në disa vende të Kosovës, po tentohet që të parandalohet braktisja e 700 fëmijëve, të cilët janë në rrezik që të mbesin pa përkujdesje. Kështu thotë për KosovaPress udhëheqësi i Kujdesit Alternativ në SOS Fshatrat e Kosovës, Besnik Peci. Ai shton se 5000 fëmijëve dhe nënave u kanë ofruar shërbime, me qëllim që të parandalojnë braktisjen.

Gjatë vitit 2022, Policia e Kosovës ka evidentuar 70 raste të keqtrajtimit apo braktisjes së fëmijës.

“Bazuar në të dhënat e Sistemit Informativ te PK-së, për numrin e rasteve të raportuara nga Neni 243* Keqtrajtimi apo braktisja e fëmijës janë si në vijim: Gjatë vitit 2021 janë braktisur 98 fëmijë, ndërkaq gjatë periudhës janar-shtator 2022, 70 fëmijë”, thuhet në përgjigjen e Policisë së Kosovës.

Udhëheqësi i Kujdesit Alternativ në SOS Fshatrat e Kosovës, Besnik Peci tregon për KosovaPress se gjatë këtij viti nuk ka pasur raste të reja të pranimit të fëmijëve

“Në SOS Fshatrat e Fëmijëve e Kosovës aktualisht i kemi 34 fëmijë, në të cilat janë të vendosura tetë SOS familje, në të cilat ne i kemi krijuar dhe i kemi dizajnuar dhe i kemi përgatitur që ata me u rrit dhe të zhvillohen. Ndërsa, i kemi edhe 12 fëmijë të cilët aktualisht që janë pjesë e programit gjysmë-pavarësimit. Këto janë shifra aktuale, ndërsa qysh nga viti 2022 ne i kemi pasur 41 fëmijë të cilët kanë përfituar prej kujdesit afatgjatë dhe 15 fëmijë që janë pjesë e programit gjysmëpavarësimit”, thotë Peci.

SOS Fshatrat e Fëmijëve të Kosovës ofrojnë programin mbështetës për të rinjtë, të cilët e arrijnë moshën e pjekurisë, moshën 18-vjeçare.

“Në rastet në të cilat kanë qenë të vendosura tek ne, por gjatë vitit 2022 kanë kaluar në procesin e adaptomit, i kemi dy raste që kanë kaluar gjatë vitit 2022. Dhe si rrjedhojë numri prej 36 ka rënë në 34 dhe aktualisht i kemi 34 fëmijë”, tregon ai.

Në SOS Fshatrat e Fëmijëve, aktualisht nuk po strehohen foshnja . Mirëpo që nga viti 2001 e deri para dy vitesh, rreth 500 foshnje janë strehuar në këto objekte.

Peci në intervistën për KosovaPress tregon se janë edhe me qindra raste të reja qe po mbështeten me qëllim që të prandalohet braktisja.

“Përmes programeve të tjera, kryesisht programit të fuqizimit të familjes në Prishtinë, Graqanicë, Fushë Kosovë ne i mbulojmë afërsisht 700 fëmijë të tjerë, të cilët janë në rrezik të humbjes së kujdesit prindëror. Punojmë me familjet e tyre, në atë mënyrë që të redukojmë braktisjen. Këto projekte që i përmenda janë duke bërë që disa vjet, janë duke funksionuar dhe vepruar në Kosovë. Dhe si rrjedhojë, rezultatet e kësaj prevalenca shihen për shkak se është punuar shumë në parandalim”, deklaron Peci.

Ai shprehet se për të reduktuar numrin e braktisjes së fëmijëve, vitin e kaluar kanë filluar me një projekt të ri që është njësia e “Nënës dhe Foshnjës” edhe përmes kësaj njësie.

“Afërsisht ne kemi pasur afër 5000 mijë të cilët kemi mbërritur me ju ofrua shërbime dhe t’i strehojmë këtu së bashku me nënat e tyre… Rrjedhimisht përmes programit “Mother and Child” ne kemi mbërrirë që të reduktojmë numrin e braktisjeve sepse po qe se ato gra nuk do të kishin marrë shërbimet të cilat ne i kemi ofruar, potencialisht do të ishin në rrezik ata fëmijë që të braktisen”, ka përfunduar Peci.

Kategoritë
LajmeVendi