Tragjedia në Himarë, sigurohet dosja hetimore: Tase e kthehu menjëherë skafin, helikat masakruan trupin e 7-vjeçares

Zbardhet dosja hetimore ndaj komisarit të policisë Arjan Tase i cili 4 ditë më parë përplasi me skaf 7-vjeçaren Jonada Avdia në plazhin e Potamit në Himarë.

Po ashtu Prokuroria ka kërkuar ndryshimin e akuzës ndaj Tases, nga vrasje nga pakujdesia, që referoi AMP, në “vrasje me dashje ne rrethana indirekte”.

Ndërkohë në dosjen hetimore është përshkruar e gjithë skena e krimit ku Tase në momentin e aksidentit ka kthyer skafin me shpejtësi kurse helikat e motorëve masakruan trupin e 7-vjeçaren.

Dosja hetimore nda Arjan Tases:

REPUBLIKA E SHQIPERISE
PROKURORIA PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË VLORË
Prot.
KËRKESË
Date 04.08.2022.
PËR VLEFTËSIMIN E ARRESTIMIT NË FLAGRANCE DHE CAKTIMIN E MASËS SË SIGURIMIT PERSONAL
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Seksionit të të Miturve Vlorë

Ne datë 03.08.2020 pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Vlore janë referuar me shkresin Nr 95 prot datë 03.08.2022 nga Agjensia e Mbikëqyrjes Policore pranë Drejtorisë Rajonale Gjirokastër Vlorë materialet proceduriale që referohen arrestimit në flagrancë të shtetasit

Arian Tase i biri i Minella dhe Donika i datëlindjes 10.12.1984 lindur në Përmet banues në Tiranë me arsim të lartë, me shtetësi shqiptare, me gjendje gjyqësore të padënuar më parë.

që dyshohet tashmë për kryerjen e veprës penale te “Vrasjes, të kryer në formën e dashjes indirekte” të parashikuar nga neni 76 Kodit Penal. Nga studimi i të dhënave te dokumentuara nga Policia Gjyqesore dhe verifikimet e bëra rezulton se:

Në datë 02.08.2022 rreth orës 14.00 minuta, në plazhin Potans- Himare, I arrestuari Arian Tase, ndërsa drejtonte mjetin lundrues tip gomone, e emërtuar NNA 154 dhe MARGO”, te pajisur me dy motorre te jashtëm, me kapakë me ngjyrë të bardhë, me shënimet “Racing 300 ka goditur me helikat e motorreve respektive dhe i ka shkaktuar vdekjen, shtetases së mitur që ndodhej në afërsi të bregut të detit duke u lare. Jonida Avdia. Ngjarja ka ndodhur në një zonë bregdetare që është kategorikisht e ndaluar për ejimin kalimin e mjeteve lundruese. Vga deklarimet e shtetasit Bledar Avdia( prindi fëmijës) ka rezultuar se familja Avdia ashkë me të afërm të tyre, një ditë më parë janë akomoduar për pushime verore në një cotel ce ndodhet tek rrethit i Potamit. Mengjesin e datës 02.08.2022 ka dalë në plazh së bashku me familjarët e tij. Rreth orës 14.00 minuta Bledar Avdia shpjegon se ndersa la qenë duke u larë bashkë me vajzën of afersi e bregut, ka pare nje skaf me ngjyre te bardhë, me dy persona në bord, qe ka arkur në bregun e plazhit tek hotel “Tirana dhe ka parë se nga bordi i mjetit ka zbritur ve vijm ka parë dy burra, një grua dhe dy fëmijë që kanë hipur në skaf. Bledar Avdia shpjegon se shoferi i mjetit lundrues, pasi ka kaluar litarin me piketa, ka shkuar në drejtim të tyre dhe eshte futur me nje shpejtësi sketerre duke përcare atë dhe vajzën, për ta mare kthesën, ka goditur me motorrêt vajzën e tij, duke i shkaktuar prerje në gjithë trupin. Ka bërtitur dhe ka parë që drejtuesi është nisur të largohej, por është kthyer ka daluar skafin dhe ka ardhur në breg Nga deklarimet e shtetasit Emiliano Zeqirllarri në lidhje familjare me viktimen)

Cultar se rreth mesditës, shtetasi Bledar Avdia bashkë me vajzën Jonida po laheshin e breg te detit dhe në një moment. Emiliano ka parë ardhjen e një mjeti lundrues të madh ne disa persona në bord. Në kohën që mjeti lundrues ka marrë njerëz në breg dhe o është futur përsëri në det shtetasi Emiliano shpjegon se mjeti lundrues ka goditur 1 nituren me helikat e motorrëve. Bledari dhe njerëzit që ishin në breg të detit kanë filluar bertasin “ndalo se e vrave, mjeti lundrues ka vijuar të ecë pa dhënë asnjë ndihmë. Ne kete kohe Emiliano ka hyrë në det dhe e ka nxjerrë të miturën pa shenjë jete. Nga deklarimet shtetases Silvana Malaj pashuese) ka rezultuar se rreth ores 14.00 ka

qenë në det bashkë me bashkëshortin dhe po dilnin nga uji. Ka parë se pas tyre ndodhej je skaf që po rrotullohej dhe gjendej në afërsi të bregut. Bashkeshorti i ka kërkuar që &lajretonte policinë për të larguar skafin dhe nderkohe që do dilte nga uji, kjo shtetase shpjegon se ka dëgjuar njerëzit që po bërtisnin dhe pasi ka kthyer kokën ka parë skafin é ngritur në mënyrë vertikale dhe aty tregon se situata ka dalë nga komrolli. Më pas ka parë goditjen që i ndodhi vajzës së vogël nga skafi dhe babi vajzës bërtiste që të ndahe Sipas të dhënave të procesverbalit te kqyrjes së vendit të ngjarjes rezulton se gjatë qyrjes së mjetit lundrues janë evidentuar njolla me ngjyrë të kuqe si ato të gjakut të apiks në pjesën e sipërme të kapakut te motorrit të krahut të djathtë, në anën e rendshme të tubolarit të krahut të djathtë etj.

Sipas të dhënave të procesverbalit të kqqyrjes së kufomës rezulton se në trupin e viktimës janë konstatuar plagë me buzë të rregullt, me gjatësi 22 cm, në anën e djathtë 8 ball që fillon nga mesi ballit, që përshkon syrin e djathtë e përfundon në pjesën e poshtme të veshit të djathte.Ne qafe është konstatuar një plagë prerëse horizontale me jatësi 12 x 9 cm, në supin e djathtë një plagë me ekspozim te indit kockor dhe thyerje e kockave të supit të djathte, në gjoks duke filluar nga ana e djathte dhe duke vazhduar bë anën e majtë është konstatuar një plagë me përmasa 30×7 cm, brinjët e anës së majtë janë konstatuar të thyera,ne bark dhe gjoks është konstatuar plagë e madhe me dëmtim e organeve të brendshme dhe ekspozim të tyre, demtim të organit gjenital, thyerje t jymtyrëve të poshtme.

Sa më sipër rezulton qartë jo vetëm nga nga deklarimet e dhëna, por dhe nga të dhënat qoftë të kqyrjes së mjetit lundrues, qoftë të kuyrjes së kufomës, se ka qenë drejtuesi i mjetit lundrues shtetasi Arian Tase, ai që e ka goditur me mjetin lundrues helikat e notoneve) dhe ka i shkaktuar vdekjen të mitures Jonida Avdia. Demtimet e konstatuara në trupin e viktimës krijojnë dyshimin e arsyshim se arrestuari ka qenë duke drejtuar mjetin lundrues me shpejtësi të larte. Sa me sipër është proceduar nga policia gjyqësore me kryerjen e arrestimit në flagrancë e dyshuar fillimisht për kryerjen e vepres penale të parashikuar nga neni 85 Kodit Penal

Vepra penale e vrasjes nga pakujdesia është një vepër penale që kryhet me faj, në formën pakujdesisë që shfaqet në formën e velëbesimit të tepruar ose të neglizhencës.Personi e yen veprën penale me pakujdesi kur ai parashikon mundësinë e ardhjes së pasojave, uk i teshiron ato dhe me mendjelehtësi shpreson që ti shmangë pasojat ose kur nuk parashikon pasojat por nisur nga methanat duhet dhe kishte mundesi ti parashikonte. Ne situmen e ndodhur, vdekja e të miturës ka ndodhur në një zonë që është kategorikisht

e ndaluar për lejimin kalimin e mjeteve lundruese sheta Arian Tase, me detyrë punonjës i policisë së shtetit, që ka objekt të punës të tij batier in e ligjit (dhe pse ditën e ngjarjes rezulton të ketë qenë me leje vjetore) ka vepruar kur dërshtim me ligjin.Ai e ka parashikuar që lundrimi me mjet lundrues pikërisht në jë zonë detare të ndaluar për të hyrë, në një zonë ku qanësisht evidentohen fëmijë, të ritur, & moshuar që janë duke pushuar dhe u argëtuar sjell pasojë në jetën dhe shendetin e tyre, duke qenë në dijeni se në një hark kohor relativisht të shkurtër kanë ndodhur illa ristet tashmë të njohura dhe mediatikisht), dhe pse nuk e ka dëshiruar ardhjen e pasojë pra vdekjen e shtetases së mitur, me veprimet e kryera, ai me vetëdije e ka lejuar ardhjen e pasojës. Dashje indirekte ose e tërthortë si një nga format e fajësisë nënkupton që personi parashikon që nga veprimi tij mund të vijnë pasoja të underligishme, këto pasoja nuk dëshirohen prej tij, por me vetëdije dhe ndërgjegje lejohet ardhja pasojave.Në këtë kuptim.veprimet e të arrestuarit Arian Tase do te cilesol en sipas nenit 76 të Kodit Penal. vrasje e kryer në formën e dashjes indirekteté thorte

Pavarësisht ndryshimit të cilësimit ligjor të veprës penale për të cilën dyshohet tashme ky shtetas, duke qenë se plotësohen kriteret e parashikuara nga neni 251/1 dhe 252 te Kodit & Procedurës Penale në lidhje me arrestimin në flagrance( vepra penale për të cilën dysholiet arrestuari parashikon një dënim jo më të ulët në maksimum se pesë dy vjet, si The eshte kapur menjëherë pas kryerjes së veprës penale i kërkojmë gjykatës të vleftësojë të ligjshëm arrestimin në flagrancë të shtetasit Arian Tase.

Përveç kësaj në bazë të nenit 244 parag Kodit të Procedurës Penale, kërkojmë nga gjykata që ndaj këtij shtetasi të caktojë si mase sigurimi personal atë të “arrest në burg pari shikuar nga neni 238 Kodit të Procedures Penale,sepse plotësohen kushtet dhe riteret e përgjithshme të parashikuara nga nenet 228 pika 1,2,3/229 parag. 1.2. të Kodit Procedures Penale

Nga të dhënat e deritanishme, për kete shtetas ekziston dyshimi i arsyeshëm se ka kryer veprën penale të “Vrasjes, të kryer në formën e dashjes indirekte të parashikuar nga neni 16 Kodit Penal,dyshim ky që bazohet në të gjitha aktet shkresore bashkëlidhur

Shretai i mësipërm nuk paraqet shkaqe padënueshmërie ose të shuarjes së veprës penalet není 228.parag.2 1 K.Pr.P).I arrestuari ka mbushur moshën për përgjegjësi penale dhe vepra penale për të cilën dyshohet të ketë kryer ky i fundit, parashikohet nga neni 76 i Kodit Penal.

Kjo mase sigurimi personal është masa më e përshtatshme nëse mbajmë parasysh rethanat e faktit në ngarkim të këtij personi, sanksionin ligjor që parashikohet për këtë vepër penale denim me burgim nan dhjetë gjer në njëzet vjet), gjendjen gjyqësore të

padënuar më parë të tij.. Po kështu kjo masë i përshtatet si nevojave të sigurimit që dalin në rastin konkret,ashtu dhe atyre të hetimit të plotë dhe të gjithanshëm të kësaj çështje. Perfundimisht mbështetur sa më sipër

KËRKOJ

1.Vlefesimin të ligjshëm të arrestimit në flagrancë të shtetasit Arian Tase që dyshohet ser kyerjen e veprës penale të “Vrasjes, të kryer në formën e dashjes indirekte se parashikuar nga neni 76 Kodit Penal. 2.Caktimin ndaj tij të masës së sigurimit personal” arrest në burg të parashikuar nga neni 238 Kodit të Procedures Penale.

Kategoritë
LajmeRajoni