Turqia rriti 5 herë tarifën për kalimin tranzit nga Bosfori!

Në përputhje me të drejtat e dhëna nga Konventa e Montreux, Turqia eliminoi ankesat 39-vjeçare dhe rriti pesë herë tarifën e tranzitit përmes Ngushticës.

Është vendosur nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës që të përditësohet vlera e Frankut të Artë, e cila do të jetë baza për “shërbimin e inspektimit shëndetësor, shërbimin e farave dhe shërbimin e shpëtimit që do të paguhen nga anijet që kalojnë nëpër Ngushticat Turke. vlera e përcaktuar si ‘1 franga ari me zbritje: 0,8063 dollarë’ në vitin 1983, në vitin 2022, ajo është përditësuar si 4,08 dollarë për t’u zbatuar që nga 7 tetori 2022.

Në deklaratën e bërë nga Ministria, Konventa e Ngushticës së Montreux e nënshkruar më 20 korrik 1936; Ndërsa parimi i lirisë së kalimit të anijeve tregtare në ngushticat turke është ruajtur, u vu re se regjimi i kalimit të ngushticës u riorganizua duke marrë parasysh sigurinë e Turqisë. Konventa e Montreux, e cila ka qenë një nga marrëveshjet e rralla shumëpalëshe që ka mbijetuar që nga nënshkrimi i saj, tha: “Konventa e Montreux, të cilën Turqia e zbaton me paanshmëri dhe përpikëri të plotë për më shumë se 86 vjet, është një marrëveshje midis vendit tonë. si dhe shtetet bregore të Detit të Zi dhe palët e treta, përbën një balancë të arsyeshme dhe të realizueshme interesash për të gjitha vendet.

Neni 2 i Konventës së Ngushticës së Montreux rregullon taksat dhe tarifat që duhet të mblidhen nga anijet që do të kalojnë nëpër ngushticat turke pa thirrje. Në përputhje me rrethanat, anijet që do të kalojnë nëpër ngushticat turke pa thirrje tarifohen me tre artikuj: shërbimi i inspektimit shëndetësor, shërbimi i farit dhe shërbimi i shpëtimit. Në llogaritjen e këtyre tarifave, duhet të merret si bazë njësia e ‘Frangut të Artë’ e specifikuar në dispozitat e Konventës së Montreux të vitit 1936. Përveç kësaj, Aneksi-1 i Konventës përfshin dispozitën se ‘uljet që do të pranohen nga qeveria turke në këto taksa dhe tarifa do të zbatohen pavarësisht nga flamuri’.

Në deklaratë thuhej se 75 për qind zbritje në paga është bërë në bazë të autoritetit të skontimit që i është dhënë qeverisë turke me vendimin e marrë nga Turqia në vitin 1983 dhe se vlera e skontuar e frangut të arit të përcaktuar në atë ditë është përdorur deri në vitin 2022.

“Ndërkohë nuk është bërë asnjë përditësim në lidhje me përditësimin e vlerës së frangut të arit me zbritje, në fakt është vendosur përditësimi i vlerës së frangut të arit, që do të jetë bazë për shërbimin e inspektimit shëndetësor, shërbimin far. dhe tarifat e shërbimit të shpëtimit që duhet të paguajnë anijet që kalojnë nëpër Ngushticat Turke.

Prandaj, vlera e përcaktuar si ‘1 frang ari me zbritje: 0,8063 dollarë’ në 1983 u përditësua si 4,08 dollarë në 2022 për t’u zbatuar që nga 7 tetori 2022. Në këtë mënyrë janë rritur 5 herë tarifat e shërbimit të farit dhe shërbimit të shpëtimit, të cilat aktualisht u merren anijeve që kalojnë pa thirrje. Sërish me këtë vendim është vendosur që Franku i Artë të mos fiksohet tani e tutje dhe të përditësohet me datën 1 korrik nga Ministria e Transporteve në fund të qershorit të çdo viti me metodën e përcaktuar.

Kategoritë
BotaLajme