Zvicra merr vendim për refuzim të përcaktimit të gjinisë së tretë

Duke iu përgjigjur dy propozimeve të parlamentit zviceran, Këshilli Federal deklaroi se modeli gjinor mashkull/femër është ende i pranuar fuqishëm në shoqërinë zvicerane dhe se opsioni i tretë gjinor është refuzuar në kushtet e sotme.

Në deklaratën e këshillit u vlerësua se “momentalisht nuk ekzistojnë parakushte sociale” për përfshirjen e një opsioni të gjinisë së tretë në regjistrat e popullsisë.

Gjithashtu u theksua se opsioni i tretë gjinor do të kërkonte shumë ndryshime në kushtetutën zvicerane dhe ligjet e zbatueshme në 26 kantonet e vendit.

Deklarata i referohej raportit kombëtar të etikës të publikuar në vitin 2020; U kujtua vendosmëria se nuk është koha për të bërë ndryshime në lidhje me sistemin gjinor.Qeveria gjermane kishte lejuar që qytetarët e saj të regjistroheshin si “të ndryshëm”, ndërkohë që miratoi një opsion të gjinisë së tretë në të dhënat zyrtare.

Në vendimin e saj të datës 15 korrik 2018, Gjykata Kushtetuese austriake vendosi se personat që nuk janë qartësisht mashkull apo femër sipas gjinisë, kanë të drejtë të përdorin një deklaratë të ndryshme nga gjinia e tyre në dokumentet e lindjes dhe të identitetit të tyre që janë në përputhje me ta.

Në vendimin e gjykatës thuhej se duke qenë se ligji aktual lejon një fleksibilitet të tillë, nuk ka nevojë të bëhen ndryshime në ligj.

Prandaj, në Austri, individët mund të lëshojnë dokumente lindjeje dhe identiteti për gjininë e tretë, ose ta lënë këtë pjesë bosh, pa dhënë asnjë arsye.

Ndërkohë që nuk ka asnjë kufizim kohor për këtë, individët mund të ndryshojnë shprehjet mashkullore ose femërore të shkruara më parë në letërnjoftimet e tyre, pa paraqitur asnjë dokument, nëse dëshirojnë.

 

 

Kategoritë
BotaLajme